Kệ úp chén inox 304 loại 1 tầng có hộc đũa TrHi

2,268,000