Bộ lọc Cleansui ESC11 cho thiết bị ES101 nhập khẩu Nhật

399,000

Loại bỏ clo dư trong nước máy

 Dễ dàng thay lọc