Bộ lọc Cleansui ESC21W cho thiết bị ES201W nhập khẩu Nhật

590,000

Loại bỏ clo dư trong nước máy

Dễ dàng lắp đặt