Bộ lọc Cleansui ESC31Z cho thiết bị ES301 nhập khẩu Nhật

900,000

Loại bỏ clo dư trong nước máy

 Dễ dàng lắp đặt