Bộ lọc thô 20inch 3M AP102T – 110 nhập khẩu Mỹ

5,500,000

Lưu lượng nước qua bộ lọc: 3.6m3/h

Kích thước: 61.6 cm x 11.6 cm

Trọng lượng (khi đầy nước): 2.3kg

Loại bỏ tạp chất có trong nước

Loại bỏ tạp chất kích thước lớn hơn 5 micron